ریاست

سوابق علمی و آموزشی دکتر عباسعلی قزل سوفلو ریاست پژوهشکده محیط های خشک

photo_2016-05-27_13-16-18

نام ونام خانوادگی : عباسعلی قزل سوفلو
محل تولد: مینودشت (استان گلستان)
محل اقامت : مشهد (استان خراسان رضوي)
وضعیت تاهل: متاهل با ۲ فرزند
تاریخ تولد: مرداد ۱۳۵۲

– تحصیلات :
۱ دیپلم ریاضی فیزیک- دبیرستان امام خمینی (ره) مینودشت – خرداد ۱۳۷۰
۲ کارشناس عمران – آب، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرطوسی تهران  – شهریور ۱۳۷۴

۳ کارشناس ارشد عمران – آب، دانشگاه فردوسی مشهد
موضوع رساله کارشناسی ارشد: “تولید جریان مصنوعی رودخانه هابه منظورکاربرد دربرنامه ریزي اتفاقی منابع
آب”
۴ دکتري عمران – هیدرولیک، دانشگاه فردوسی مشهد -مرداد ۱۳۸۴
– عنوان رساله: “مدل سازي عددي رفتار شاکها در جریان آبهاي کم عمق با استفاده از روشهاي حجم محدود
پیشرفته”

دریافت فایل رزومه دکتر عباسعلی قزل سوفلو