ارتباط با ما

آدرس پژوهشکده :

مشهد – خیابان شهید چمران – شهید چمران ۱۵ – ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی – طبقه اول – پژوهشکده محیط های خشک

تلفن تماس : ۰۵۱۳۸۵۴۳۰۰۴