ارتباط با ما

ارتباط با ما :

تلفن تماس :

۰۵۱۳۸۵۴۳۰۰۴

آدرس :

مشهد – خیابان شهید چمران – شهید چمران ۱۵ – ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی – طبقه اول

ایمیل :

aerc.iau@gmail.com

وب سایت :

aerc.co

موقعیت مکانی پژوهشکده:

FEEDBACK

مسئول آموزش دوره های کوتاه مدت

مهسا پاکدین – دانشجوی دکتری سال آخر مهندسی منابع طبیعی

mahsapakdin@yahoo.com

شماره تماس: ۰۵۱۳۸۵۴۳۰۰۴