دوره های تخصصی

برگزاری دوره های تخصصی به منظور توسعه دانش تخصصی، افزایش بهره وری نیروی انسانی شاغل در دستگاه های اداری، افزایش دانش کاربردی، پرورش نیروی متخصص، خلاق و کارامد و توانمندسازی مدیران دستگاه های اجرایی انجام می گردد

مدرک

طبق ضوابط برگزاری کارگاه، به کلیه فراگیران و شرکت کنندگان در دوره های آموزشی پژوهشکده محیط های خشک ، در صورت ثبت نام در وبسایت و حضور در کارگاه،  مدرک معتبر شرکت در دوره آموزشی صادر می گردد

اساتید مجرب

جهت ارتقاء سطح دانش، بینش و مهارت های تخصصی نیروی انسانی و بهبود مدیریت در سطح کشور و بهبود عملکردهای اجرایی مبتنی بر دانش شغلی ،این پژوهشکده  بهترین اساتید خبره و متخصص در زمینه های مختلف را به کار گرفته است.

پژوهشکده محیط های خشک

این پژوهشکده به عنوان یک پژوهشکده درون دانشگاهی غیر دولتی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موافقت اصولی تاسیس دریافت کرده است و به عنوان اولین و تنها پژوهشکده دارای مجوز تاسیس از بین کل واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی می باشد

دوره های محبوب

موفقیت های ما

اینجا برخی آمار در مورد مرکز آموزش ما می بینید

طرفدار
دوره های برگزار شده
پژوهشگران
مدرس خبره

مطالب اخیر

تیزر این رویداد